Contacte

 

Avís legal


En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

L'empresa titular de domini web és José María Sans Amill, S.A. (d'ara endavant Kriskadecor), amb domicili a aquest efecte a Ctra. Rojals, 4 - Montblanc (Tarragona) número de C.I.F.: A43035013 inscrita a Tarragona. Correu electrònic de contacte: [email protected] del lloc web.

Llegeixi atentament aquests termes i condicions

Aquests termes i condicions regulen explícitament les relacions que sorgeixen entre José María Sans Amill SA (d'ara endavant, "Kriskadecor") i les persones (d'ara endavant, "Usuaris") que es registren com a Usuaris.

Si continua navegant i utilitzant aquest lloc web, accepta complir i estar subjecte als següents termes i condicions d'ús, que juntament amb la nostra política de privacitat regeixen la relació de Kriskadecor amb vostè en relació amb aquest lloc web. Si no està d'acord amb alguna part d'aquests termes i condicions, no usi el nostre lloc web.

El contingut de les pàgines d'aquest lloc web és només per a la seva informació i ús general. Està subjecte a canvis sense previ avís.

Ni nosaltres ni tercers oferim cap garantia quant a la precisió, puntualitat, rendiment, integritat o idoneïtat de la informació i els materials trobats o oferts en aquest lloc web per a cap propòsit. Vostè reconeix que aquesta informació i materials poden contenir imprecisions o errors, i expressament excloem la responsabilitat per aquestes imprecisions o errors que la llei permet per complet.

De tant en tant, aquest lloc web també pot incloure enllaços a altres llocs web. Aquests enllaços es proporcionen per a proporcionar més informació. No significa que aprovem aquests llocs web ni tenim responsabilitat sobre el contingut dels llocs web vinculats.

 1. Obligacions de l'usuari
  1. L'usuari es compromet, en general, a utilitzar el lloc web, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les disposicions d'aquestes condicions generals, i també ha d'abstenir-se d'utilitzar-los de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o perjudicar el funcionament normal i el gaudi del lloc web per part dels Usuaris o que pugui danyar la propietat i els drets de Kriskadecor, els seus proveïdors, Usuaris o qualsevol tercer en general.
 2. Detalls del producte
  1. Kriskadecor es reserva el dret de decidir, en qualsevol moment, quins productes es mostren als Usuaris a través del lloc web. Kriskadecor pot en qualsevol moment agregar nous productes als mostrats o inclosos en el lloc web, entenent que tret que s'indiqui el contrari, aquests productes nous es regeixen per les presents condicions generals. A més, Kriskadecor es reserva el dret de deixar de proporcionar o facilitar l'accés i ús en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diverses classes de productes oferts, i de fer qualsevol canvi en el producte si ho considera pertinent per raons tècniques.
  2. Els productes inclosos en el lloc web s'assemblen als productes efectivament oferts tan precisos i veraços com ho permet la tecnologia de visualització web. No obstant això, l'usuari ha de considerar que és una representació.
  3. Els colors del producte final subministrat poden tenir lleugeres variacions de to en relació amb les mostres.
  4. A causa de les característiques tècniques del producte, les mesures finals poden no correspondre exactament amb les proporcionades pel comprador. En qualsevol cas, les variacions potencials seran mínimes, i les dimensions donades mai seran excedides.
 3. Propietat intel·lectual i industrial
  1. L'Usuari reconeix que tots els components del lloc web i cadascun dels productes, la informació i materials continguts en ells, les marques, l'estructura, la selecció, gestió i presentació dels seus continguts, i dels programes informàtics utilitzats en relació amb ells, són protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial del propi Kriskadecor o de tercers, i les Condicions Generals respecte d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial no atribueixen cap altre dret que els específicament esmentats en aquest.
  2. Excepte quan ho autoritzi Kriskadecor o els propietaris dels drets corresponents, o tret que estigui legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, aplicar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública a qualsevol dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari utilitzarà els materials, elements i informació als quals es pot accedir utilitzant el lloc web només per a les seves pròpies necessitats i no realitzarà cap explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguda a través d'ells, ja sigui directament o indirectament.
  3. Al mateix temps, la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que suposi una infracció de la legislació espanyola i / o internacional sobre propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb l'autorització escrita de Kriskadecor està totalment prohibit.
  4.  Kriskadecor informa que no atorga llicències implícites o autoritzacions sobre drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret o propietat directament o indirectament relacionada amb els continguts inclosos en la web.
  5. L'Usuari s'abstindrà d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per Kriskadecor o tercers en el lloc web.
 4. Dret d'exclusió
  Kriskadecor es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i / o serveis oferts sense previ avís, per si o per un tercer, a aquells usuaris que no compleixin amb aquestes Condicions Generals d'Ús.
 5. Protecció de dades
  Revisa la nostra Política de privacitat.
 6. Modificacions de les condicions d'ús
  Kriskadecor es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents condicions generals. Per tant, Kriskadecor recomana llegir-los acuradament cada vegada que ingressi al lloc web. Els usuaris sempre tindran aquestes CU en un lloc visible de lliure accés per a qualsevol consulta que vulguin realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de la CU serà un pas previ i imprescindible per a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del lloc web.
 7. Llei aplicable i jurisdicció
  Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol disputa d'interpretació o execució que pugui sorgir sobre la validesa, interpretació, execució o resolució del contracte actual se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona, renunciant a la jurisdicció que li correspongui a l'Usuari, sempre que la llei aplicable ho permeti.