Contacte

 

RSC


Desenvolupament local

A Kriskadecor contribuïm activament al desenvolupament social i cultural de la zona. Som una peça important del teixit empresarial local, col·laborant amb iniciatives solidàries, patrocinant entitats esportives i promovent festivitats com la Setmana Medieval de Montblanc.

Educació

Creiem que dedicar temps a la formació de talent jove és una de les inversions en capital humà més importants que la nostra empresa pot dur a terme. Per aquest motiu, col·laborem amb entitats educatives, oferint programes de pràctiques a estudiants de cicles formatius i graus universitaris.

Sostenibilitat

El nostre compromís amb el medi ambient se centra en minimitzar al màxim el nostre impacte, invertint-hi recursos i esforços:

· Disseny reciclat i circular

Les nostres baules estan fetes amb un 20% d'alumini reciclat. Així mateix, al final de la seva vida útil, aquest material pot ser reciclat indefinidament sense perdre la seva qualitat original.

· Energia verda

L'empresa només consumeix energia de fonts renovables en les seves instal·lacions, evitant l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i altres contaminants.

· Gestió de recursos

Reutilitzem gran part de l'aigua que consumim dins dels nostres diferents processos de producció.

· Enviament sostenible

Ajustem l'embalatge a la grandària real del producte per a garantir l'eficiència en el transport i reduir els residus.